ABOUT

Put your hands over your eyes. Jump out of the plane.
There is no pilot. You are not alone. Standby.
This is the time. And this is the record of the time.
(Laurie Anderson)

Jäämatka syntyy halusta tehdä taidetta toisin.
Jäämatka syntyy halusta tehdä taidetta, joka toimii suhteessa henkeen, maahan, ilmaan ja näkymättömään.

Taidetta, joka toimii osana maailmaa ja todellisuutta, yhteyteen ja hyvään luottaen.

Etsimme maailmaa, jossa mahdollista olisi pysähtyminen, rauhan löytäminen, ihmeen tapahtuminen ja yhteyden kokeminen (kaikkeen olevaan).

 

Jäämatka on esitys yhteydestä, yhteydessä olosta ja yhteyteen menosta, kaiken yhteen kietoutumisesta; valkenemisen kokemuksesta, kun kokee, kohtaa ja läpäisee todellisuuden äärettömänä, määrittämättömänä, kauniina, ylikäyvänä, maana joka kantaa.

Haluamme tehdä taidetta, joka on markkinaehtoista, kuluttajuuden kautta määrittyvää, laajempaa, joka on suhteessa olemisen (maailmankaikkeuden) rikkauteen ja moninaisuuteen, joka – ennen kuin on elämästä erillinen saareke – kietoutuu ja tulee osaksi elämää, arkea, juhlaa, siirtymää.

Haluamme tehdä taidetta, joka laajenee yli tunnetun ja totutun rajojen, joka koettelee, haastaa kyseenalaistamaan totuttuja uria, joka vie toisaalle ja punoutuu elämän verkkoon, punoen osaksi yhteistä tajuntaa Helsingin ja Arktiksen – aikoja, paikkoja, ihmisiä, säitä, maisemia. Samalla esitys kartoittaa öljyn subjektin ja fossiilisilla polttoaineilla käyvän taiteen rajoja ja ehtoja.

Jäämatka syntyy suhteessa eriarvoisuus kriisin (pakolaiskriisin) ja ympäristökriisien todellisuuteen, arktisten alueiden lämpenemiseen ja alueen resursseista käytävään kilpajuoksuun. Haluamme tehdä taidetta, joka paljastaa keskinäisriippuvuuksia, joka luo yhteyksiä ihmisten ja paikkojen välille, sekä esittää ehdotuksia uusiksi, kestävämmiksi ja sallivammiksi yhdessä olemisen käytännöiksi ja tavoiksi. Taidetta, joka kohtaa ihmisen kokonaisena (kaikessa moninaisuudessaan, ristiriitaisuudessaan, riippuvaisuudessaan ja käsittämättömyydessään) ja on suhteessa olemisen kokonaisuuteen ja henkeen – ja joka voi olla yksilölle elämää muuttava kokemus.

Haluamme laajentaa ajatuksia mahdollisesta; mitä taide (tai teatteri – tai näyttämö) voisi olla, mitä se voisi saada aikaan? Haluamme tehdä taidetta, jonka tapahtumisen ja toiminnan kehyksenä ei ole taidekenttä (tai kamppailu olemassaolosta), vaan tämä planeetta.

Uskomme taiteen kykyyn tuottaa muutosta. Uskomme, että taide voisi näytellä yhteiskunnallisesti paljon merkittävämpää roolia. Haluamme ymmärtää taiteilijuuden, ei työnä, vaan asenteena suhteessa maailmassa oloon, sen kysymisenä, miten olla maailmassa; miten elää, asua, miten olla osa ja suhteessa toisiin (olentoihin ja ihmisiin). Taiteen tekeminen on tämän kysymisen tilan vaalimista.

Taiteella on kyky kuvitella ja ehdottaa uusia subjektiviteetteja, murtaa konventioita. Uskomme, että taide voisi olla katalysoimassa sitä mittavaa yhteiskunnallista ja kulttuurista muutosta, joka ilmastonmuutoksen edessä on välttämätön.

Kysymme, mikä on se kehys, joka taiteilijuutta määrittää? Onko se huoli omasta menestymisestä taidemarkkinoilla tai huoli planeetan tulevaisuudesta?

Pyrimme katalysoimaan keskustelua taiteen ja olemisen mahdollisuuksista, siitä keitä me olemme, tämän planeetan ja ihmisen tarpeista.

Haluamme tehdä taidetta, jonka tavoitteena on maailman muuttaminen.

Terveisin,
työryhmä

Yhteistyössä:

 

Advertisement